اخبار و اطلاعات
مرمت فرش های تاریخی
مرمت فرش های تاریخی

مرمت فرش تاریخی بیجار با قدمت ۱۳۰ساله شامل۴ تکه فرش در مساحت ۱۱۰ متری

فرش تاریخی بیجار با قدمت ۱۳۰ساله شامل۴ تکه فرش در مساحت ۱۱۰ متری مربع توسط استاد کاران بافنده زن در روستای حلوان و به سفارش علیرضا خان امیر تومان حاکم وقت بیجار بافته شده است. استاد رسول رفوگر حق از سال ۱۳۹۴ کار مرمت این فرش را در دست دارد.

نظرات

نظر خود را ثبت کنید

To top