اخبار و اطلاعات
انواع شیرازه فرش
انواع شیرازه فرش

شیرازه عبارتست از چندتار رنگی هم‌رنگ کناره فرش که دور ۲ الی ۶ عدد تار کنار فرش پیچیده می‌شود.

شیرازه در فرش ۳ نقش را به عهده دارد:
👈۱. مهار تارهای کناری چلّه و (جلوگیری از بهم پاشیدگی تارهای کناره‌های عرضی)
👈۲. نظم و ظرافت بخشیدن به کناره‌های فرش
👈۳. پوشاندن سرپودهای کنار فرش به عبارتی شیرازه در عرض فرش همان نقشی را دارد که گلیم‌بافی و زنجیره‌بافی در طول فرش به عهده دارند و آن استحکام بخشیدن ‌چلّه‌ها در عرض می‌باشد یا به عبارتی باعث استحکام سمت راست و سمت چپ فرش می‌گردد.

شیرازه‌های معمولی عبارتند از:
۱. متصل ۲. منفصل ۳. متخاصم ۴. متقاطع ۵. چند ردیفه

🔸1. شیرازه‌بافی متصل (متوازی)

در این روش ابتدا چند رشته نخ پشمی را که هم‌رنگ کناره فرش که معمولاً هم رنگ متن اصلی فرش است را انتخاب نموده به هم می‌تابیم و به صورت دو گلوله کوچک نخ در می آوریم. سپس سر نخ گلوله را به دور تارهای شیرازه گره می‌زنیم و بعد از اینکه رج را بافتیم پودکشی را انجام می‌دهیم و این نکته لازم است بیان شود که پودها باید از بین کلیّه تارهای یک رج عبور داده شوند. در طی دومین رج ابتدا شیرازه را می‌پیچیم و بافت را شروع می‌کنیم یکی از فواید شیرازه همان‌گونه که قبلأ گفته شد پوشاندن سرپودهای اضافی در هر رج است که بالنتیجه کناره‌های فرش صاف و یکنواخت خواهد شد.

🔸۲. شیرازه‌بافی منفصل (بی شیرازه‌بافی)

در این روش، شیرازه‌بافی را پس از اتمام کار بافت فرش انجام می‌دهیم، بدین صورت که در حین بافت سرپودها بعد از هر رج بافت از دور تارهای شیرازه گذشته و به داخل فرش برمی‌گردد تا رج بعدی کامل شود لکن هر ۵ سانی‌متر یکبار سر یکی از پودها را به دور تسمه‌ها عمودی طرفین دار پیچیده سر آن را به داخل بر می‌گردانیم.

لازم به ذکر است که عمل فوق را تکرار می‌کنیم تا بافت فرش به اتمام برسد، و برای جلوگیری از کجی کناره‌ها سرپودها را از دور تسمه‌های عمودی رد می‌کنیم. بعد از اتمام بافت و قبل از بریدن فرش، ابتدا این سرپودها را که به تسمه پیچیده شده می‌بریم و فرش را از روی دار پائین می‌آوریم سپس متناسب با متن و رجشمار فرش خامه مناسب را انتخاب می‌کنیم و با کمک سوزن شیرازه‌ها را به فرش متصل می‌کنیم. استفاده از این نوع شیرازه درمنطقه آذربایجان متداول است و مزیت آن این است که از کجی فرش جلوگیری می‌کند ولی استحکام شیرازهٔ متصل را دارا نمی‌باشد.

🔸۳. شیرازه متقاطع

در این نوع شیرازه از خامه‌هائی با دو رنگ متفاوت استفاده می‌شود که یکی از خامه‌ها را از طرف داخل به سمت خارج و خامه دیگر را از سمت خارج به سمت داخل به دور تارهای شیرازه می‌پیچند. به علّت اینکه این دو نوع خامه در نقطه به هم برخورد می‌کنند و به اصطلاح همدیگر را قطع می‌کنند به آن متقاطع گویند.

🔸۴. شیرازه متخاصم

در این نوع شیرازه نیز از خامه‌هایی با دو رنگ متفاوت استفاده می‌کنند به این صورت که یکی از خامه‌ها را از سمت خارج به سمت داخل به دور نصفی از تارهای شیرازه و خامه رنگی دیگر را از سمت داخل به خارج به دور نصف دیگر از تارهای شیرازه می‌پیچند سپس این دو خامه را از مابین تارهای شیرازه به صورت ضربدر از داخل هم عبور می‌دهند با عبور دادن نخ‌های خامه از داخل هم، جای خامه‌ها عوض می‌شود و مرتب این عمل تکرار می‌شود.

 

نظرات

نظر خود را ثبت کنید

To top