اخبار و اطلاعات
انواع خواب قالی
انواع خواب قالی

جهت قرار گرفتن پرزها (خوابیدن پرزها) را خواب قالی می‌گویند.

یک قالی تشکیل شده از تار و پود و پرز و یا خواب قالی که به آن معمولاً گوشت قالی هم می گویند.

پرز (خواب و یا گوشت) فرش، سطح خارجی آن را تشکیل می دهد که به وجود آمدن طرح و رنگ های مختلف در فرش به واسطه وجود آن هاست. جنس پرز فرش را در قالی های ممتاز و عالی ابریشم و در سایر قالی ها پشم تشکیل می دهد.

خواب و یا گوشت فرش به وسیله گره هایی که در تارها می خورد به وجود می آید. پس از آن که یک رج گره زده شد آن گاه نخ پود روی آن قرارمی گیرد. ممکن است پس از هر رج گره یک تا سه نخ پود روی آن قرار گیرد. در این صورت در اصطلاح بافندگی به آن هر جین سه پود (و یا هر جین دو پود و…) می گویند و در صورت وجود یک نخ پود به آن جین در میان می گویند.

انواع خواب قالی
🔹1. خواب اصل یا معمولی خوابی است که از بالا به طرف پائین فرش قرار دارد.

🔹۲. خواب کچ یا اریب خوابی است که از راست به طرف چپ احساس شده و اختصاص به فرش‌های با گره نامتقارن دارد.

🔹۳. خواب کج یا اریب خوابی است که از چپ به راست احساس شده و اختصاص به فرش‌های با گره متقارن دارد.

🔹4. خواب معکوس خوابی است که از پائین به بالا یا از سمت راست به چپ (در مورد فرش‌های با گره متقارن) و بالعکس (در مورد فرش‌های با گرهٔ نامتقارن) قرار دارد و اهمیّت قابل ملاحظه‌ای در بافت فرش‌های برجسته و در رفوگری دارد.

🔹۵. خواب پشت خوابی است که از پشت فرش بوسیله قوس گره‌ها تشکیل می‌شود. روش تعیین طول ساق گره فرش برای تعیین طول ساقه گره فرش از وسیله‌ای فلزی به نام کژه استفاده می‌شود. این وسیله که بر حسب میلی‌متر درجه‌بندی شده است را بطور عمودی در پرزها فرو می‌برند و اندازه ساق پرز را تعیین می‌کنند. البته این ‌اندازه‌گیری باید چند بار انجام پذیرد و در نهایت متوسط طول ساق‌های گره را مشخّص می‌کنند. سپس نتیجه متوسط برحسب میلی‌متر محاسبه می‌شود.

نظرات

نظر خود را ثبت کنید

To top