اخبار و اطلاعات
رج و رجشمار چیست؟
رج و رجشمار چیست؟

کیفیت فرش دستباف به میزان و تعداد گره‌هایی است که در مقیاسی معین بافته می‌شود و از آن با عنوان تراکم یاد می‌شود.

تراکم یکی از نکات کلیدی برای تعیین کیفیت و ارزشمندی فرش دستباف است و رج یکی از مقیاس‌های اندازه‌گیری تراکم فرش دستباف است.
این مقیاس اندازه‌گیری قدمتی به‌اندازه تاریخ بافت فرش در ایران دارد و جالب است بدانید که مفهوم آن با مقیاس اندازه‌گیری به نام ذرع درهم‌آمیخته است.

نحوه شمارش رج
محاسبه تعداد گره‌های فرش کار چندان سختی نیست برای این منظور کافی است تا از یک خط کش در قسمت پشت فرش استفاده کنید و با دقت تعداد گره‌ها را در ۷ سانتی‌متر شمارش کنید.
این شمارش می‌تواند در طول و عرض فرش صورت گیرد اما ازآنجاکه فرش بصورت عرضی بافته می‌شود بهتر آن است که شمارش رجشمار هم در عرض فرش انجام شود. به یاد داشته باشید که هرچه تعداد رجشمار در بخش‌های مختلف فرش برابر باشد کیفیت و یکدستی بافت فرش بیشتر است.

نظرات

نظر خود را ثبت کنید

To top