اخبار و اطلاعات
پرزدهی فرش
پرزدهی فرش

پرزدهی فرش های ماشینی یک مسئله ی طبیعی است و با استفاده از روش هایی که به آن خواهیم پرداخت می توانید پرزدهی را به حداقل برسانید. 

☑️شانه کشیدن فرش برای از بین بردن پرزدهی:

یکی از روش های از بین بردن پرزدهی فرش های ماشینی استفاده از شانه های مخصوص فرش برای شانه کشیدن فرش می باشد. برای شانه کشیدن فرش هرگز از فرچه استفاده نکنید چرا که فرچه کشیدن سبب می شود که الیاف فرش صدمه ببیند. در این صورت الیاف سست می شود و کرک های بیشتری از فرش می ریزد که در نهایت سبب افزایش پرزدهی خواهد شد. در صورتی که شانه های مخصوص فرش در دسترس تان نیست توصیه می شود از جاروهای حصیری یا شمالی استفاده کنید. برای این منظور کمی جارو را خیس کرده و بر روی فرش بکشید. جارو کشیدن به این روش را هر روز انجام دهید و پس از گذشت مدتی مشاهده خواهید کرد که پرزدهی فرش کمتر می شود.

☑️جارو کردن صحیح فرش:
پیشنهاد می شود که هر دو روز یک مرتبه در جهت نخ خاب فرش جاروکشی انجام شود. برای این منظور دور موتور جارو برقی را در سرعت بیشینه قرار ندهید.
اگر جارو کشیدن را به صورت صحیح و متناوب انجام دهید مشاهده خواهید کرد که به مروز زمان از پرزدهی فرش ها کاسته می شود. اگر می خواهید نتیجه ی بهتری از جارو کشی بگیرید ، توصیه می شود که پیش از کشیدن جارو برقی یک حوله را مرطوب کنید و آن را روی فرش بکشید ، پس از این که رطوبت خشک شد می توانید برای کشیدن جارو اقدام کنید.

☑️استفاده از فوم نگهدارنده فرش:
از فوم نگهدارنده ی فرش نیز به منظور کم کردن پرزدهی فرش های ماشینی می توان استفاده کرد. فوم نگهدارنده علاوه بر اینکه با توجه به نم گیری از پوسیدگی فرش شما جلوگیری می کند و فرش را در برابر کثیفی ها محافظت می نماید ، به سبب این که موجب جذب فشار پا می شود باعث می گردد تا پاخوردگی فرش کمتر شده و در نتیجه از ریزش موی فرش کاسته و در نهایت پرزدهی فرش کاهش می دهد.

 

نظرات

نظر خود را ثبت کنید

To top