اخبار و اطلاعات
ابعاد و مکان مناسب فرش
ابعاد و مکان مناسب فرش

یکی از اهداف اصلی حضور فرش در خانه، کمک کردن به تعریف یک فضا است.

یکی از اهداف اصلی حضور فرش در خانه، کمک کردن به تعریف یک فضا است. در هنگام انتخاب فرش، شما وسعت کف مورد نظر تان، مبلمانی که رو یا اطراف فرش قرار می گیرد و رابطه و تعادل بین این دو را در نظر می گیرید. برخی از ابعاد رایج فرش عبارت اند از: ۱۲۰ در ۱۸۰ یا ۱۵۰ در ۲۱۰ (استاندارد)، ۱۸۰ در ۲۷۰ (بزرگ) و ۲۴۰ در ۳۰۰ یا ۲۷۰ در ۳۶۰ (خیلی بزرگ). قبل از اینکه برای خرید فرش اقدام کنید، با استفاده از روزنامه یا چیزی دیگر اندازه ی ایده آل فرش را بر روی کف منزل تان علامت گذاری کنید و ببینید مبلمان تان چگونه با آن ست می شود.

🔸فرش در دکوراسیون نشیمن
نشیمن های کوچک تا متوسط با پلان باز. در یک فضا با پلان باز با استفاده از یک فرش بزرگ که با مبلمان ست است، می توان نشیمن را از نظر بصری تفکیک کرد. این راه حل به تعریف یک فضا درون فضای بزرگ تر و چندگانه کمک خواهد کرد. یک فرش نسبتا بزرگ (مثلا ۱۸۰ در ۲۷۰) پاسخ گوی چنین فضایی خواهد بود و اشکالی ندارد اگر پشت کاناپه و صندلی کمی خارج از لبه ی فرش قرار گیرد.

🔸نواحی بزرگ با پلان باز
اگر فضای زیاد و مبلمان های بزرگ دارید، یک فرش بزرگ انتخاب کنید اما آن را طوری قرار دهید که لبه اش در زیر مبل و نزدیک پایه های جلویی آن قرار گیرد. این کار اتصال مبلمان و فرش را حفظ می کند و در عین حال بدون الزام کردن شما به خرید فرشی بسیار بزرگ و گران، فضای بزرگ شما را پر می کند. به طور معمول یک فرش ۱۸۰ در ۲۷۰ یا ۲۴۰ در ۳۰۰ برای پر کردن فضاهای بزرگ تر مناسب است.
اگر فقط یک کاناپه ی بزرگ دارید، فرش طویل تری انتخاب کنید یا مبل راحتی را کمی از لبه ی فرش بیرون بگذارید تا حس انتزاعی بیشتری منتقل کند.

🔸نشیمن بزرگ
در فضاهای نشیمن بسته و بزرگ که فقط یک فضا برای نشستن دارند، ممکن است برای صمیمی تر کردن فضا، یک فرش غیر متعارف بزرگ بخواهید. در این مورد، بهتر است تمام مبلمان را روی فرش قرار دهید و جای کافی برای راه رفتن پیرامون آن بگذارید.

🔸نشیمن های طویل و باریک
اگر یک فضای دراز و باریک دارید، شاید بخواهید یک مبل راحتی طویل هم داشته باشید. در این مورد، پیشنهاد می کنیم فرشی انتخاب کنید که کل طول کاناپه را در بر بگیرد و اندکی هم اضافات داشته باشد. یک فرش ۱۵۰ در ۲۱۰ یا ۱۸۰ در ۲۷۰ برای این فضا بسیار مناسب است. شما می توانید مقداری از فرش را که زیر کاناپه قرار گرفته با عرض اتاق هماهنگ کنید.

 

نظرات

نظر خود را ثبت کنید

To top