جشنواره تابستانی فرش شاهکار مشهد شماره 2

جشنواره تابستانی رو تیتر

جشنواره تابستانی فرش شاهکار مشهد شماره 2

تیتر فرعی

رسانه - ویدیو ها ۳۰ خرداد ۱۴۰۰
زمان مطالعه: ۱ دقیقه

جشنواره تابستانی فرش شاهکار مشهد شماره 2