کلکسیون آنلاین فرش ماشینی

فرش ماشینی وینتیج زمینه سیلور
مدل 56030

سایز و اندازه فرش
فرش ۱/۵متری (۱.۵×۱)
فرش ۴ متری (۲.۲۵ × ۱.۵)
فرش ۶ متری (۳ × ۲)
فرش ۹ متری (۳.۵ × ۲.۵)
کد کالا: SH-119