فرش ابریشمی دستبافت نما زمینه فیروزه ای
16090

سایز و اندازه فرش
فرش ۱/۵متری (۱.۵×۱)
فرش ۲متری (۲ ×۱)
فرش ۳متری (۳×۱)
فرش ۴ متری (۴×۱)
فرش ۴ متری (۲.۲۵ × ۱.۵)
فرش ۶ متری (۳ × ۲)
فرش ۹ متری (۳.۵ × ۲.۵)
فرش ۱۲ متری (۴ × ۳)

شکل فرش
فرش مستطیل
فرش کناره

جنس نخ فرش
ابریشم گیاهی تنسل

رنگ پس زمینه فرش
فیروزه ای

تراکم عرضی فرش (شانه)
فرش ماشینی ۱۶۰۰ شانه

تراکم طولی فرش (تراکم)
فرش ماشینی تراکم ۴۸۰۰

نوع نقشه
ساده
کد کالا: SH-1509