فرش ابریشمی دستبافت نما زمینه کرم
جمشید 121

سایز و اندازه فرش
فرش ۱/۵متری (۱.۵×۱)
فرش ۲متری (۲ ×۱)
فرش ۳متری (۳×۱)
فرش ۴ متری (۴×۱)
فرش ۴ متری (۲.۲۵ × ۱.۵)
فرش ۶ متری (۳ × ۲)
فرش ۹ متری (۳.۵ × ۲.۵)
فرش ۱۲ متری (۴ × ۳)

شکل فرش
فرش مستطیل
فرش کناره

جنس نخ فرش
ابریشم گیاهی تنسل

رنگ پس زمینه فرش
کرم

تراکم عرضی فرش (شانه)
فرش ماشینی ۱۷۰۰ شانه

تراکم طولی فرش (تراکم)
فرش ماشینی تراکم ۵۰۴۰

نوع نقشه
ساده
کد کالا: SH-1511